Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Turhauttavaa päättämistä

Olen tässä pari päivää miettinyt yhteisten asioiden hoitamista demokratian näkökulmasta ja tullut siihen tulokseen, ettei valtuuston päätöksillä ole juuri mitään merkitystä. Vai onko sittenkin?

Pahaa on tehnyt seurata miten lasten ja vanhusten asioita tällä hetkellä kunnissa hoidetaan. Vaalisloganit ovat jo ajat sitten unohdettu ja haudattu valtapuolueissa, sillä heikko taloustilanne vaatii nyt uhrauksia, konsensusta ja kuntapalveluiden alasajoa.

Vai vaatiiko? En kannata kuntaliitoksia vain liitoksien vuoksi, enkä SOTE-uudistusta, jos kuntien taloustilanne ja ihmisten palvelut sen vuoksi vain heikentyvät. En myöskään hyväksy sitä, että valtionosuuksia on leikattu tilanteessa, jossa kunnat ovat jo muutenkin ahdingossa.

Pakotteiden ja asukaspohjavaatimusten ansiosta emme ole saaneet niitä vahvoja kuntia, joissa kaikista vauvasta vaariin pidettäisiin huolta. Sen sijaan kuntiin on muodostunut epädemokraattisia kuntayhtymiä, joissa valta on enemmän tai vähemmän keskittynyt yksille ja samoille tahoille.

Demokratian kriisistä voidaan jo puhua, kun valtuuston, eli kunnan korkeinta päätösvaltaa käyttävän toimielimen, päätöksiä ei kuntayhtymissä noudateta.

Viime joulukuussa Raahen kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen palauttaa hyvinvointikuntayhtymän talousarvioon 500 000 euroa henkilöstömenojen kattamiseksi. Kuntayhtymän hallitus esitti nimittäin talousarviossaan yli kahden miljoonan euron leikkauksia jo tehtyjen 800 000 euron henkilöstövähennyksien lisäksi.

Leikkauksia esitettiin aikuissosiaalityöhön, lastensuojeluun, vammais- ja vanhuspalveluihin sekä palveluverkostoon. Näitä, yhteensä yli kolmen miljoonan euron leikkauksia, me emme vasemmistolaisina voineet olla hyväksymässä.

Helmikuussa kokoontuneessa kuntakokouksessa Raahen kaupunginvaltuuston päätöstä ei kunnioitettu edes raahelaisten kuntakokousedustajien keskuudessa. Sama kuntakokous äänesti myös Siikajoen terveysaseman nurin, vaikka Siikajoen kunta oli halunnut säilyttää oman terveysasemansa.

Onko tällainen toiminta sitten demokratiaa ja miten kuntalaiset voivat vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihinsa, jos päätöksenteko on ulkoistettu kuntakokoukselle, jossa muiden kuntien edustajat voivat halutessaan äänestää toisen kunnan palvelut nurin?

Eriävä mielipide kuntakokouksen päätökseen ei paljon lämmitä, mutta onpahan kantani tällaiselle turhauttavalle päättämiselle tullut nyt selväksi.

Keskustalainen valtuuston puheenjohtaja totesi viime kauden päätteeksi, että kun valtuusto on puhunut, niin siihen päätökseen on kaikkien tyydyttävä. Ironista kyllä, tämä sama henkilö oli kuntakokouksessa äänestämässä valtuuston päätöksen vastaisesti.

Vasemmistoliiton puoluehallitus on ohjeistanut meitä vasemmistolaisia luottamushenkilöitä valvomaan tulevan vanhuspalvelulain toteutumista kunnissa. Toivotan kaikille vasemmistolaisille päättäjille onnea ja menestystä tähän melkeinpä mahdottomaan tehtävään. Periksi ei anneta.

Kirjoittaja on Raahen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja.