Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Lukijoilta

Vaellusesteet pois vesistöistä!

Yllättävän monen järven tai lammen luusuasta voi löytää enemmän tai vähemmän tehokkaan kalojen kulkuesteen. Esteen tarkoituksena on yleensä varmistaa, että kalat pysyvät istuttajan vesialueella ja päätyvät sitten aikanaan ”oikean” kalamiehen pyydykseen. Joillakin kalaesteillä on lupaviranomaisen lupa jopa vuosikymmenten takaa ja monet vaellusesteet ovat luvattomia.

Yhtä kaikki, näiden esteiden kalataloudellinen hyöty on varsin usein kyseenlainen. Kalathan liikkuvat vesistössä hakien optimaalista syönnösaluetta, siedettäviä ympäristöolosuhteita sekä suvunjatkamisvietin motivoimana. Vesistön sulkeminen ja alueelle kohdistetut istutukset voivat johtaa tilanteeseen, jossa vesistön ravintovarat käyvät vähiin suhteessa ravintoa tarvitsevaan kalamäärään. Kaikki ymmärtävät mitä silloin tapahtuu!

Vesistöjen sulkeminen kuluu menneen ajan kalavesien hyödyntämiskeinoihin. Nykyään vastuullinen kalavesien käyttö ja hoito sallii kalojen luontaisen liikkumisen ja lisääntymisen vesistössä. Hoidetaan vesistömme siihen kuntoon, että kalastus perustuu tulevaisuudessa täysin luontaisesti lisääntyviin kalakantoihin. Eli poistetaan niin luvalliset kuin luvattomat kalankulun esteet järviltä ja lammilta. Suunnataan voimavarat eneneminkin kalojen lisääntymisalueiden kunnostuksiin.

 

Jarmo Huhtala
Lapin Virtavesien Hoitoyhdistys
Rovaniemi