Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Vasemmisto ajaa kestävää metsätaloutta Lappiin

Vasemmistoliiton Lapin piiri vaatii ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta Lappiin. Puolue ei ole kieltämässä hakkuita Suomessa, kuten luopuva pääministeri Juha Sipilä väitti muutama viikko sitten pääministerin haastattelutunnilla.

Vasemmistoliiton Lapin piirijärjestön mukaan Lapissa hakkuiden määrä voidaan pitää nykyisellä tasolla tai hieman nostaa, mutta Metsähallituksen tuloutustavoitetta pitää kohtuullistaa.

– Esimerkiksi Sipilän hallituksen suunnittelemaa määrää hakkuita ei voida lisätä, vaan hakkuiden määrän tulee olla ilmaston kannalta kestävä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Yhteyttävän biomassan määrä metsässä tulee kasvaa niin, että hiilen sitoutuminen metsiin lisääntyy, toteaa kansanedustaja Markus Mustajärvi.

– Mahdollisten hakkuulisäysten tulee keskittyä erityisesti viivästyneisiin harvennushakkuisiin. Lapissa on paljon nuoria metsiä eli mahdolliset lisäykset voidaan maakunnassa kohdistaa harvennusrästeihin. Kuromalla umpeen talousmetsien taimikonhoito- ja ensiharvennusrästit taataan metsiin mahdollisimman paljon yhteyttävää biomassaa. Se on hyvä asia sekä luonnolle että metsien talouskäytölle, Mustajärvi sanoo.

Lapissa hakkuiden määrä voidaan pitää nykyisellä tasolla tai hieman nostaa, mutta Metsähallituksen tuloutustavoitetta pitää kohtuullistaa.

Vasemmistoliiton Lapin piirin mukaan Lapissa on hoidettu metsiä hyvin, joten harvennushakkuut eivät uhkaa metsien biodiversiteettiä. Lapissa on myös laajoja suojelualueita, joiden puustopääomaan on sitoutunut paljon hiilidioksidia.

Piirijärjestö muistuttaa, että ilmaston kannalta on olennaista myös se, mihin hakattu puuraaka-aine päätyy. Järkevää käyttöä puulle sekä ilmaston että työllisyyden näkökulmasta ovat pitkäikäiset korkean arvonlisän tuotteet, kuten esimerkiksi rakentaminen, tekstiilit tai muovin korvaaminen.

– Biopolttoaineeksi ei pidä käyttää sellaista puuta, joka voitaisiin jalostaa pitkäkestoisemmiksi tuotteiksi. Metsäteollisuuden sivuvirtoja voidaan käyttää biopolttoaineiden tuotannossa, kunhan varmistetaan se, että fossiilista polttoainetta korvattaessa kokonaisvaikutukset ilmakehään pienenevät.