Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Lukijoilta

Voiton päivä

Perjantai 18.3. oli riemun päivä Kemijoen vesistön kalastolle, vaelluskaloille, kalataloudelle, jokivarsien asukkaille ja kaikille virkistyskalastajille. Pitkään odotettu hakemus kalavelvoitteiden ajantasaistamiseksi jätettiin viimein lupavirastoon. Toivottavasti Kemijoki Oy:n ja PVO:n vastuullinen johto ymmärtää olla alkamatta pitkää, turhaa ja kallista viivytystaistelua uusien oikeudenmukaisten kalavelvoitteiden asettamisen suhteen. Tuskinpa yhtiöiden imago ja arvostus paranisivat moisesta pullikoinnista kansalaisten silmissä.

Tuskinpa yhtiöiden imago ja arvostus paranisivat moisesta pullikoinnista kansalaisten silmissä.

Asiahan on niin, että Suomen vesilain mukaan vesivoimarakentajien on kompensoitava täysimääräisesti aiheuttamansa vahingot kalastolle ja kalastukselle. Kolme vuotta sitten valmistui tutkijoiden laatima ansiokas selvitys Kemijoen kalavelvoitteiden tarkoituksenmukaisuudesta. Selvitys osoitti selvästi, että voimayhtiöiden kalavelvoitteet ovat rajusti alimitoitettuja. On varsin erikoista, että Kemijoki Oy:n johto julistaa äänekkäästi, ettei yhtiö aio noudattaa tulevia uusia velvoitteita ja uhmaa siten Suomen oikeusjärjestystä. Toivottavasti valtion omistajaohjaus toimii voimayhtiön suuntaan siten, että yhtiö ryhtyy yhteistyössä viranomaisten ja muiden asianosaisten kanssa kehittämään Kemijoen kalataloudellista tilaa meidän kaikkien ja tulevien sukupolvien iloksi ja hyödyksi.

 

Jarmo Huhtala
Rovaniemi