Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Yhdessä samaan suuntaan?

Puoluevaltuusto kokoontuu marraskuussa. Kokous on erittäin tärkeä koko Vasemmistoliiton tulevaisuuden kannalta, sillä silloin ratkeaa jatkaako puolueemme hallituksessa vai ei. Nyt puoluevaltuuston sähköpostilistalla käytävästä keskustelusta päätellen tiedossa on sekä Pandora Charms On Sale maltillisia että jyrkkiä kannanottoja hallitustaipaleen jatkamisen että lopettamisen puolesta.

Oman kantani tulen muodostamaan kokonaisuuden valossa. Eli miten olemme onnistuneet puolueen tavoiteohjelman toteuttamisessa ja ovatko hallitukseen osallistumisen reunaehdot täyttyneet? Myös kuntarakennepaketilla, sote-uudistuksella ja europolitiikalla tulee olemaan vaikutusta siihen, jatkaako Vasemmistoliitto Kataisen hallituksessa.

Vasemmistoliiton kannattajat ja toimijat ovat tiedostaneet sen tosiseikan, ettei helppoa tai kivutonta ratkaisua ole olemassa. Kysymyksessä ei ole pelkästään hallitustyöskentelyn arvio, sillä ministerimme ovat onnistuneet omassa työssään niin hyvin kuin olosuhteet huomioon ottaen on ollut mahdollista.

Myöskään puolueen johtoa tai työntekijöitä ei ole aiheellista syyllistää kannatuslukujemme putoamisesta. Hallituksessa on tehty se mihin on pystytty ja nyt on aika arvioida riittävätkö näytöt jatkamaan hallituksessa, vai onko meidän Cheap Pandora Jewelry On Sale  puolueen arvojen ja tavoitteiden valossa siirryttävä oppositioon?

Päätöstä pohtiessamme keskiössä tulee olla työväenliikkeemme ideologia eikä yksittäisten poliitikkojen kannukset.

Kukaan ei kiistä sitä, etteikö oikeistohallitus ilman Vasemmistoa kykenisi häikäilemättä heikentämään peruspalveluita, sosiaaliturvaa tai työehtoja kestävyysvajeeseen ja taloudelliseen tilanteeseen vedoten. Mutta heikennyksiä ja leikkauksia on jo nyt tehty ja lisää on tulossa.

Hallituspaletti on kirjava ja Vasemmistoliitto on vähemmistöosakkaana saanut hyviäkin asioita aikaan kuten työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisen, vanhuspalvelulain, nuorisotakuun ja ensi syksynä opintotuen sitomisen indeksiin.

Saavutusten, kompromissien ja heikennysten kriittinen arvioiminen ja johtopäätöksien tekeminen on puoluevaltuuston tehtävä. Tämä tehtävä ei tule olemaan helppo, mutta oli se mikä tahansa, on Vasemmistoliiton kyettävä kulkemaan yhdessä samaan suuntaan.

 Kirjoittaja on raahelainen vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsen.