Kansan Tahto

70 € / vuosi

Päivitetty 27.5.2018

Lyhyesti Kansan Tahdon tietosuojalausekkeesta

Rekisterin pitäjä: Kansan Tahto Oy
Mäkelininkatu 29 C, 90100 Oulu (käyntiosoite), (08) 537 1722, ma-to 11-14
Pakkahuoneenkatu 19, LT 4, 90100 Oulu (postiosoite)

Yhteyshenkilö: Anu Kallio, (08) 537 1722, ma-to 11-14

Sitoudumme suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä. Yksityisyyttä käsittelevät tiedot voidaan jakaa käyttäjien antamiin, julkisesti saatavilla oleviin tietoihin ja verkkopalveluiden käytöstä havaittuihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Käytämme tietoja palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, tuotekehitykseen sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen. Rekisterissä olevat tiedot perustuvat rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun ja käytämme niitä palvelujen toimittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakasviestintään. Rekisterissämme olevat tiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Tämän tietosuojalausekkeen lisäksi voitte kysyä lisätietoja asiakaspalvelusta tietojen käsittelystä ja käytännöistämme.

Kansan Tahdon tietosuojalauseke:

Millaisia tietoja kerätään?

Tilausjärjestelmässä on nimi ja osoite. Lisäksi saattaa olla laskutusosoite, jos maksajana on eri henkilö tai taho.

Mikäli tilauksen yhteydessä on käytetty lehtietuja, tarvitsemme henkilötunnuksen. Ammattiliitot ja osa osastoista tarkistavat henkilötunnuksen mukaan laskut selvittääkseen, kuuluuko ko. henkilö siihen ammattiliittoon tai osastoon, jonka on lehdellemme ilmoittanut.

Lisäksi asiakkaat ovat saattaneet antaa puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen Kansan Tahdon omaan käyttöön.

Mistä lähteistä tietoja kerätään?

Asiakkaan antamat tiedot tai julkisesti helposti löydettäviä tietoja.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitukset

Rekisterissä olevat tiedot perustuvat rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun ja käytämme niitä palvelujen toimittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakasviestintään. Asiakkailta kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös tuotekehitykseen, verkon kävijäseurantaan ja osuvamman mainonnan näyttämiseen.

Henkilötunnusta tarvitaan ainoastaan käytettyjä lehtietuja varten sekä lehtietulaskutuksessa.

Tietojen säilytys

Rekisteröityjen tietoja säilytetään asianmukaisesti suojatuissa asiakkuudenhallintajärjestelmissä, joihin pääsy on salasanoin varmistettu ja joita käsittelevät vain ne henkilöt, joiden pitää työnsä takia niitä käsitellä. Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti ja turhat tiedot poistetaan lakien mukaan.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille, muuta kuin tilatun palvelun toteuttamiseksi ja/tai laskuttamiseksi, käytännössä painotalolle osoiteajoa varten ja lehtiedun kyseessä ollessa ammattiliitoille ja/tai ammattiosastoille jäsenyyden tarkistamiseksi. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. Voimme luovuttaa mainostajillemme mainonnan kohdentamista varten segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä. Mainostajat eivät saa yhdistää näitä tietoja tunnistetun käyttäjän henkilötietoihin ilman käyttäjän suostumusta.

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Rekisteröidyn oikeus tarkastaa itseä koskevat tiedot

Asiakkaalla on tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, sekä oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää eikä tilattuja tuotteita koskevaa viestintää. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen: Kansan Tahto, Kauppurienkatu 8 B, 3. krs tai sähköpostitse ilmoitukset@kansantahto.fi.

Rekisterinpitäjä voi pyytää lisätietoa henkilöllisyyden vahvistamiseksi, jos on perusteltu syy epäillä pyynnön esittäneen henkilöllisyyttä. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää täsmentämään riittävällä tavalla mitä tietoa pyyntö koskee. Pyyntöön on reagoitava kuukauden kuluessa (määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella, jos pyyntö on monimutkainen tai pyyntöjä on paljon). Tiedot annetaan kirjallisesti, ja jos pyyntö esitetään sähköisesti, tiedot annetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Tarkistus on maksuton.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyn pyynnöstä voidaan häntä koskevat henkilötiedot poistaa rekisteristä jos henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon käsittely on perustunut tai rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä.

Tietojen siirto Euroopan unionin ulkopuolelle

Suosimme datan säilyttämistä Euroopassa. Jotkut palveluntarjoajamme voivat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan https://www.privacyshield.gov/list, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Rekisteröidyn oikeuksia koskevissa asioissa tulee olla yhteydessä sähköpostitse: ilmoitukset@kansantahto.fi tai kirjeitse: Kansan Tahto Oy, Pakkahuoneenkatu 19, LT 4, 90100 Oulu.

Yhteistyökumppaneittemme yksityisyyslausekkeita ja ohjeita

Facebook: https://www.facebook.com/business/gdpr
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
Twitter: https://gdpr.twitter.com/