Kansan Tahto

70 € / vuosi

Vasemmistonuorten 30. liittokokous 1.-3.11.2019, KAJAANI

KUTSU VASEMMISTONUORET RY:N 30. SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN YHDISTYKSEN VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

Vasemmistonuoret ry:n (Vänsterunga rf, Gurutnuorat rs., Čiǯǯbieʹllnuõr rs., Čižetnuorah rs.) 30. sääntömääräinen yhdistyksen varsinainen kokous, jota kutsutaan liittokokoukseksi, pidetään 1.-3.11.2019 kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsässä, osoitteessa Koskikatu 2, Kajaani. Kokous alkaa 1.11.2019 klo 16.00.

Kokouksen äänivaltaisia osanottajia ovat yhdistyksen piirijärjestöjen valitsemat enintään sataseitsemänkymmentä (170) edustajaa, joilla kullakin on yksi ääni. Kukin piirijärjestö on oikeutettu lähettämään kokoukseen edustajia jäsenmääriensä suhteessa, kuitenkin vähintään yhden edustajan. Piirikohtainen edustajien määrä, jonka hallitus on vahvistanut, lasketaan edellisen kalenterivuoden lopun jäsenmäärien perusteella. Piirijärjestöt valitsevat edustajansa vuosikokouksessaan tai jäsenäänestyksellä. Edustajien on oltava piirijärjestön tai sen yhteisöjäsenen jäseniä. Piirijärjestön valitsema edustaja saa täyttää kokousvuonna korkeintaan 30 vuotta. Yhdistyksen kannattajajäsenillä ja perusjärjestöjen nimetyillä edustajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksessa käsitellään järjestön sääntöjen 8 §:n määräämät asiat, sääntömuutoksia ja poliittinen ohjelma. Yhdistyksen yhteisöjäsenet voivat tehdä kokoukselle kirjallisia aloitteita ja esityksiä. Jos aloitteisiin ja esityksiin halutaan hallituksen vastaus, on ne toimitettava hallitukselle viimeistään 15.9.2019.

Yhteisöjäsenten on toimitettava edustajiensa valtakirjat kokouksen valtakirjantarkastajille lähettämällä ne todistettavalla tavalla perjantaihin 15.9.2019 mennessä osoitteeseen: Vasemmistonuoret ry, pääsihteeri Toni Asikainen, Lintulahdenkatu 10, 2. krs, 00500 Helsinki.

Kokouksen edustajakorttien jako aloitetaan ilmoittautumispisteessä kokouspaikan aulassa perjantaina 1.11.2019 klo 14.00 hyväksyttyä edustajavaltakirjaa vastaan.