Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Totuus vai tehtävä?

Kuntapäiville Ouluun kokoontunut tuhatpäinen kuntapäättäjien joukko sai kulttuuriesitysten lomassa pohdittavakseen myös poliittista sanomaa. Pääministeri Jyrki Kataisen puhe oli alusta loppuun saakka huoliteltu mainospuhe niin kunta- kuin soteuudistustenkin tarpeellisuudesta. Katainen vetosi kuntapäättäjien vastuuntuntoon ja pyysi politikoinnin sijaan edistämään konsensusta. Samaan hengenvetoon Katainen puhui palveluseteleiden ja -aloitteiden käyttöönotosta sekä kuntien lakisääteisten velvoitteiden ”helpotuksista”, jotka käytännössä tarkoittanevat heikennyksiä kuntapalveluihin.

Leveämpiä harteita kaipailtiin myös muiden ryhmien edustajien puheenvuoroissa. Vasemmistokin oli yhtä mieltä uudistusten tarpeellisuudesta, mutta yksityistämisen sijaan peräänkuulutimme julkisen perusterveydenhuollon toimivuuden turvaamista asuinpaikasta riippumatta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista.

Sote-uudistuksen vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea ennustaa ja nähtäväksi jää tuoko uudistus tasapuoliset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut jokaiselle ja miten muutos vaikuttaa terveyserojen jatkuvaan kasvuun. Toiveissa on päästä eroon epädemokraattisista himmeleistä palauttamalla päätösvallan ja vastuun takaisin kuntapäättäjille.

On ilo huomata, että puheiden tasolla kaikilla puolueilla on sama tehtävä; pelastaa peruspalvelut, mutta totuuden nimissä on kysyttävä, mitä puolueet ovat valmiita päämäärään saavuttamiseksi tekemään ja onko kaikilla oikeasti sama päämäärä?

Kuntapäättäjät etsivät konkreettisia toimenpide-ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi. Toimenpiteiden tulee olla kestäviä ja niiden vaikutukset on arvioitava pitkälle tulevaisuuteen. Onko realistista elvyttää kuntataloutta leikkaus- ja säästöohjelmia lanseeramalla tai välttämättömiä investointeja lykkäämällä? Järki sanoo, että ei ole, mutta oikealta tuleva poliittinen painostus vannoo lomautusten, leikkaamisten ja keskittämisten nimiin.

Mahdollistaako nykyinen talouspolitiikka sellaista keinovalikoimaa, jolla hyvinvointiyhteiskunta voitaisiin tulevaisuudessa turvata? Valitettavasti rakenteiden uudistamien on vain osa ratkaisua, sillä tarvitsemme talouspolitiikan täyskäännöksen vaihtoehdoksi pörssikurssien sanelemalle uusliberalistiselle kapitalismille.

Kokonaisvaltainen verouudistus on välttämätön, mikäli emme halua lipua kohti rikkaita suosivaan tasaveromalliin. Toisekseen me tarvitsemme lisää julkista omistusta tärkeimmillä vientialaoilla työllisyyden ja omavaraisuuden parantamiseksi.

Yhteisöverojen romahduksen ihmettelyn sijaan täytyy löytyä poliittista tahtoa taistella veroparatiiseja, harmaata taloutta ja finanssikeinottelua vastaan. Valitettavasti tähän missioon ei Kokoomuksesta löydy niitä leveämpiä harteita, vaikka juhlapuheissa niistä pontevasti puhuvatkin.

Suomi on rikkaampi kuin koskaan, mutta rikkautta ei ole siellä missä sitä tarvittaisiin. Tähän ongelmaan voidaan poliittisilla päätöksillä vaikuttaa eli kohdentaa varoja sinne minne niitä ensisijaisesti tarvitaan. Vasemmiston totuus; ”Rikkaus lisääntyy jakamalla” on muutettava tehtäväksi; luodaan uusia työpaikkoja, investoidaan infraan ja kouluihin sekä panostetaan ennaltaehkäisyyn ja vanhushoivaan.

Kirjoittaja on Raahen kaupunginvaltuuston 1.vpj (vas.)