Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Vasemmiston suunta: Työelämäkysymykset näkyviin

Usein kuulee syytettävän, että vasemmistoliitto ei ole riittävästi työväenpuolue. Olen tätä ihmetellyt, sillä minulle puolue on itsestään selvästi nimenomaan työväenpuolue. Piirikokouksissa, puoluekokouksissa ja monissa muissa kokouksissa, joissa olen ollut, on keskeiseksi teemaksi noussut työelämäkysymykset. Myös kunnallistasolla olemme aina johdonmukaisesti vastustaneet henkilöstövähennyksiä ja lomautuksia ja nostaneet esiin työhyvinvointia. 

Tavoiteohjelmasta löytyy sivukaupalla työelämäpolitiikkaan liittyviä tavoitteita ja työelämäpolitiikalle oli myös eduskuntavaaliohjelmassa omistettu 6,5 sivua 36:sta. Vertailun vuoksi sdp:n lähes 90-sivuisessa eduskuntavaaliohjelmassa on 10 sivua työelämään liittyviä tavoitteita. 

Meillä Varsinais-Suomessa oli eduskuntavaaliehdokkaana useita ay-taustaisia ehdokkaita ja listan monipuolisuutta tältä osin pidettiin piirikokouksessa erityisen tärkeänä. Kuitenkin listaltamme nousi eduskuntaan 2 henkilöä, joilla ei ole erityistä taustaa ay-liikkeessä ay-taustaisten ehdokkaiden jäädessä hännille.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Vaalipiiristämme nousi eduskuntaan 4 perussuomalaisten ehdokasta. Perussuomalaiset ovat aina suorastaan halveksuneet ay-liikettä eikä heidän ohjelmistaan löydy työelämäpoliittisia tavoitteita, ellei työperäisen maahanmuuton vastustamista lasketa. Silti suurimman SAK:n liiton eli Teollisuusliiton jäsenkyselyssä toiseksi suosituimmaksi puolueeksi nousi niin ikään perussuomalaiset. 

Vaaleissa työelämän kysymykset saivat varsin vähän media-aikaa eikä niistä juurikaan vaalipaneeleissa ja puheenjohtajatenteissä keskusteltu. Vaikuttaakin lähinnä siltä, että työelämäpoliittiset kysymykset eivät enää kiinnosta ihmisiä eikä niitä pidetä tärkeinä tai ratkaisevina äänestyspäätöstä tehdessä. Onko siis niin, että vasemmistoliitto ei ole vieraantunut työläisistä vaan työelämä on vieraantunut politiikasta? Jatkuvasti kuulee vaatimusta, ettei ay-liike saisi ottaa poliittisesti kantaa tai että politiikka ei kuulu työpaikoille, mutta kyllähän se nimenomaan kuuluu. Poliittiset päätökset ja lainsäädäntö vaikuttavat siihen millainen työelämä meillä on.

Käytämme vasemmistoliitossa paljon energiaa ja aikaa työelämän kysymysten käsittelyyn, joten miten ihmeessä saisimme tämän työn näkymään myös vaalituloksessa ja työtätekevät ihmiset jälleen kiinnostumaan omista oikeuksistaan? Me emme saa kuitenkaan vetää sitä johtopäätöstä, että meidän on mentävä mukaan populismiin ja lopetettava työelämän kysymyksistä puhuminen, sillä jos me emme puhu on tilalla vain tyhjä hiljaisuus.

Maarit Koivisto


Keskustelu jatkuu

Äskettäinen eduskuntavaalitappio on synnyttänyt vasemmistoliittolaisten parissa vireää keskustelua tappion syistä ja seurauksista sekä tarpeesta uudistaa puoluetta ja sen toimintaa. Siksi Kansan Tahto on avannut paperilehdessään ja nettisivuillaan keskustelupalstan, jolla pohditaan mitä vasemmistoliiton tulisi tehdä ja mihin suuntaan lähteä vaalitappion jälkeen. Palsta on tarkoitettu kaikille vasemmistoliittolaisille.

Kirjoita siis tiivis ja perusteltu mielipide siitä, mihin suuntaan sinä haluaisit puolueen liikkuvan ja miten. Pohtia voi esimerkiksi puolueen organisaatiota, toimintaa, julkikuvaa, lähestyttävyyttä, kieltä ja tietysti politiikan sisältöä, paikallisesti ja valtakunnan tasolla.

Vain perustellut ja asialliset mielipiteet julkaistaan, kirjoittajan omalla nimellä. Pidätämme oikeuden lyhentää ja muokata tekstejä.

Toimita tekstisi sähköpostitse osoitteeseen tero.kaikko@kansantahto.fi. Viestin otsikoksi ”Vasemmiston suunta”.