Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Näkökulmat

Sanginjoen suojelun aika on nyt!

Sanginjoen ulkometsien suojelu on pyörinyt Oulun kaupungin päätöksenteossa vuodesta 2004. Edellinen, varmasti monelle mieleen painunut, häpeällinen näytös oli kaupunginvaltuustossa kesällä 2014. Kaoottisessa kokouksessa keskustan Matias Ojalehto painosti Anna-Kaisa Lepistöä muuttamaan kantansa suojelua puoltavasta vastustavaan kesken äänestyksen. Painostus tehosi, ja metsät jätettiin suojelematta äänin 34-33.

Mistä tunteita herättävässä suojeluhankkeessa on sitten kysymys? Viime vuosien keskustelun pohjana on virkamiestyöryhmän esitys vuodelta 2013. Siinä esitetään suojeltavaksi 1156 hehtaaria Sanginjoen metsistä, eli alle puolta koko metsäalueesta ja 6 % kaupungin omistamista metsistä. Mielestäni esitys on hyvä kompromissi, vaikka isompikin suojelualue olisi perusteltu.

On aika lopettaa vuosikymmenen kestänyt vatulointi ja suojella Sanginjoen ulkometsät.

On ensiarvoisen tärkeää, että Oulussa säilytetään monimuotoista luontoa. Alueella on vanhaa yli sata vuotiasta metsää 420 hehtaaria ja uhanalaisia tai silmälläpidettäviä eliölajeja on tavattu 53. Sanginjoen ulkometsässä useat Suomen hienoimmista lintulajeista ovat tyyppilajistoa. Tämän lisäksi on tärkeää suojella alue oululaisten lähimetsänä, jonne on helppo kulkea ulkoilemaan, rentoutumaan ja virkistäytymään.

Suojelua on vastustettu periaatteesta, mutta näennäisesti taloudellisilla perusteilla. On väitetty, että metsien hakkuulla kaupunki voisi saada jopa neljännesmiljoonan vuositulot vuodessa. Väite on täysin epärealistinen. Uskottavamman arvion mukaan suojelumetsistä hakkaamatta jäävän puuston arvo miinus korjuukulut olisi luokkaa 20 000 euroa vuodessa. Jo vuonna 2006 Ulkometsässä kävi yli 2500 vierailijaa ja nykyään paljon enemmän. Näiden retken arvo on epäilemättä enemmän kuin 8 euroa per henkilö.

Minulle henkilökohtaisesti kaikkien asioiden arvon mittaaminen rahassa on vierasta. Mutta jos sille tielle lähdetään, niin olisi syytä huomioida myös taloudellinen hyöty, joka suojelusta syntyisi.

Metsässä liikkuminen parantaa tutkitusti sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia, joka näkyy suoraan säästöinä terveyskuluissa. Hiilinielujen arvo ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on korvaamaton, eikä ilmastokatastrofin taloudellisista haittavaikutuksista liene kenelläkään epäselvyyttä. On myös huomattava, että luontomatkailu on nopeasti kasvava matkailumuoto; esimerkiksi kansallispuistojen kävijämäärät ovat viisinkertaistuneet vuodesta 1990.

On aika lopettaa vuosikymmenen kestänyt vatulointi ja suojella Sanginjoen ulkometsät, niin luonto, nykyiset ja tulevat oululaiset kiittävät.

Kategoriat
Uutiset

Kansainvälisenä naistenpäivänä osoitetaan mieltä ympäri maailmaa

Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Naistenpäivää on vietetty 1900-luvun alusta saakka, ja YK vahvisti päivän vieton vuonna 1975. Naistenpäivänä juhlistetaan naisten sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia saavutuksia. Samalla nostetaan esiin ongelmia naisten oikeuksien toteutumisessa. Tämän vuoden teema on sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä. Kaikki YK:n jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tavoitteen yhdessä.

Naisten päivän teema on edelleen ajankohtainen, sillä naisten asema on huonontunut monin paikoin läntisessä maailmassa.

Naisten asema on huonontunut monin paikoin läntisessä maailmassa.

Tänä vuonna naisten päivää vietetään monessa maassa ”Päivä ilman naisia” -mielenosoituksissa. Muun muassa Yhdysvalloissa ja Puolassa osoitetaan mieltä naisten oikeuksien heikennyksiä, palkkaeroja ja syrjintää vastaan. Mielenosoitukset Yhdysvalloissa organisoi sama ryhmä, joka järjesti massiiviset naistenmarssit presidentti Donald Trumpin virkaanastujaisten aikaan. Maailmanlaajuisesti ”Päivä ilman naisia”-mielenosoituksiin on ilmoitettu yli 400 tapahtumaa.

Puolassa naiset ovat tänään kokoontuneet mielenosoituksiin uusia naisten asemaa huonontavia lakeja vastaan ja puolustamaan naisten oikeuksia, muun muassa oikeutta päättää omasta kehostaan, työelämän tasa-arvoa ja vastustamaan konservatiivihallitusta. Viime viikolla Puolan europarlamentaarikko, oikeistoliberaali Janusz Korwin-Mikke (sosialistit ja demokraatit-ryhmästä) julisti, että naiset ovat ”pienempiä, heikompia ja vähemmän älykkäitä” kuin miehet ja siksi heidän tulisi saada vähemmän palkkaa. Puolassa naisten palkka on miesten palkkaa pienempi, työllisyysaste heikompi, naisia on johtopaikoilla vähemmän, vaikka ovat keskimäärin korkeammin koulutettuja kuin miehet.

Venäjällä puolestaan viime kuussa poistettiin perheväkivallan kriminalisointi. Perheenjäseneen tai muuhun läheiseen ihmiseen kohdistuva väkivalta tuomitaan nyt samojen pykälien mukaan kuin tuntemattomaan ihmiseen kohdistuva väkivalta.

Venäjällä puolestaan viime kuussa poistettiin perheväkivallan kriminalisointi.

Myös Suomessa tasa-arvon eteen on työtä tehtävänä. Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ongelma. Suomi on Euroopan väkivaltatilastoissa toisena naisiin kohdistuvan väkivallan osalta. Tänään Suomen sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy julkaisi lausunnon raskaussyrjinnästä työelämässä. Tehyn mukaan naisen raskauden käyttäminen syynä siihen, että työsopimusta ei jatketa, on yleinen ongelma. Naiset ovat alkaneet viedä tapauksia oikeuteen, mutta moni ei uskalla sitä tehdä työpaikan menettämisen pelossa.

Ihmisoikeusjärjestöjen raporttien mukaan Syyriassa ja muualla Lähi-idässä jatkuva sotatila heikentää erityisesti naisten asemaa ja turvallisuutta. Seksuaalinen väkivalta ja pakkoavioliitot ovat yleistyneet konflikteissa ja sekasortoisissa oloissa.

Naisten aseman raportoidaan kuitenkin kohentuneen yleismaailmallisesti: Afrikassa ja Aasiassa yhä useampi tyttö pääsee kouluun, oppii lukemaan ja hankkii ammatin. Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvä kehitysyhteistyö on avainasemassa tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin kehittämisessä. Poliittisen ilmaston muutos ja erityisesti Yhdysvaltojen suunnittelemat leikkaukset seksuaali- ja lisääntymisterveyden hankkeisiin uhkaavat keskeyttää merkittävän osan hankkeista, joiden avulla pyritään pelastamaan miljoonien tyttöjen terveys ja jopa henki. Suomen valtio suuntaa tänä vuonna 20 miljoonaa euroa lisää tukea seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen kehitysmaissa.