Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Lukijoilta

Perheneuvolan paikka ja tehtävä uudessa sote-rakenteessa?

Perheneuvolatyötä väitöskirjassani (esitarkastuksessa) vuosien 1990-2015 ajalta tutkineena olen seurannut mielenkiinnolla, miten ja millä tehtävillä perheneuvolatyö asettuu uuteen palvelujärjestelmään ja mitä mahdollisia uhkakuvia tai mahdollisuuksia suunnittelussa on nähtävissä.

Jo 1900-luvun alkuvuosikymmenistä, säätöiden kautta julkiseksi kehittynyt perheneuvola on edelleen uudessa Sosiaalihuoltolaissa (SHL 2014/26 §) nimetty yhdeksi sosiaalipalvelumuodoksi. Suomalainen perheneuvolamalli nykyisellään neuvoo, ohjaa, tukee ja hoitaa vuosittain n. 80 000 asiakasta. Siksi ei ole yhdentekevää, mitä tälle merkittävälle tuen muodolle tapahtuu lähitulevaisuudessa.