Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Investointeja ihmisiin

Rakkaasta kotikaupungistani Oulusta löytyy paljon asioita, jotka toimivat hyvin. Meillä on ainakin toistaiseksi kansainvälisessä vertailussa korkealle sijoittuva yliopisto ja menestyvää teknologiateollisuutta. Kaupunki kasvaa kovaa vauhtia. Oulussa rakennetaan ja investoidaan taloustaantuman vaikutuksista huolimatta.

Investoinnit ihmisten hyvinvointiin ovat jääneet Oulussa kuitenkin puolitiehen. Oulussa ei ole pystytty ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät kasvavaan eriarvoistumiseen kaupungissa. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömiä on kaupungissamme huomattavasti enemmän kuin muissa Suomen suurissa kaupungeissa. Oulussa on myös paljon toimeentulotuen varassa eläviä nuoria.

Suomessa tehtiin 90-luvun talouslaman yhteydessä sarja rajuja leikkauksia, jotka kohdistuivat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Tuolloin leikattiin voimakkaasti esimerkiksi lasten ja perheiden peruspalveluista. Lamavuosina terveystarkastuksia vähennettiin, neuvoloiden toiminnasta leikattiin varoja sekä koulujen ja päiväkotien resursseja karsittiin.

Laman lapsista on tehty laaja tutkimus, joka paljastaa leikkausten rajut seuraukset. Vuonna 1987 syntyneistä suomalaisista joka neljännellä on rikosrekisteri, joka viidennellä mielenterveysongelmia ja joka kuudennella ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Olen itse varttunut tällä aikakaudella ja kokenut omakohtaisesti, miten monen suomalaisen ihmisarvo paiskattiin viemäriin ja heidät leimattiin yksin syypäiksi omaan ahdinkoonsa. Samanlaista syyllistämistä on myös nyt ilmassa.

Kunnissa ei ole vieläkään korjattu ennaltaehkäiseviä ja ihmisten hyvinvointia tukevia toimia lamaa edeltävälle tasolle. Sipilän hallitus on toimillaan pahentanut tilannetta. Kaikkein huono-osaisimpiin koviten iskevät leikkaukset ovat luomassa uuden lamalapsien ikäluokan.

Eriarvoistumisen torjuminen parantaa kaikkien mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää investointeja ihmisiin.

Näin kuntavaalien alla on hyvä muistaa, että kunnissa ja kaupungeissa voidaan tehdä paljonkin ihmisten hyvinvointia kehittäviä asioita, joilla torjutaan syrjäytymistä ja padotaan Sipilän ja kumppaneiden politiikan seurauksia. Panostukset myös maksavat itsensä pitkässä juoksussa takaisin.

Oulussa voisimme panostaa työttömyyssakkorahat nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Maksuton varhaiskasvatus on saanut kannatusta yli puoluerajojen. Se parantaisi perheiden jaksamista ja vanhempien opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia. Terveyskeskusmaksujen poistamisesta on hyviä kokemuksia Helsingistä – terveyserot kaventuvat ja turha byrokratia vähenee. Vasemmistoliiton ehdokkaat ajavat muun muassa näitä asioita Oulussa.

Kuntavaalien kampanjointia on ollut välillä hämmentävää seurata. Esimerkiksi suuri osa kokoomuksen ja keskustan ehdokkaista lupailee panostuksia koulutukseen ja on lapsiperheiden asialla, mutta samalla puolueiden kova ydin eli keskeinen päättäjäjoukko haluaa kiihdyttää rajua leikkauspolitiikkaa pelottelemalla kaupungin velkaantumisella. Äänestäjän kuluttajansuoja vaikuttaa näissä tapauksessa heikolta.

Mallia on haettu valtakunnanpolitiikasta. Hallitus siirsi kehysriihen taktisista syistä kuntavaalien yli. Ennen vaaleja ei kun kukaan halua tunnustautua ankeuttajaksi. Mielen tulee surullisenkuuluisa #koulutuslupaus -kampanja ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja.

Moni on kysynyt, mistä löytyvät rahat Vasemmistoliiton ehdokkaiden ajamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Kyse on hyvin pitkälti arvovalinnoista. Esimerkiksi terveyskeskusmaksujen poistaminen koko maassa maksaisi noin 40 miljoonaa euroa. Tämä on kuudesosa siitä rahasummasta, jonka hallitus aikoo käyttää tuloveroalennukseen maakuntauudistuksen yhteydessä. Lisää aiheesta voit lukea tästä Li Anderssonin kirjoituksesta.

Lopuksi on hyvä muistaa, että kunnallisia peruspalveluita tarvitsemme me kaikki. Hyvät koulut, varhaiskasvatus ja terveyspalvelut ovat meidän kaikkien etu. Eriarvoistumisen torjuminen parantaa kaikkien mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää investointeja ihmisiin.