Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Uutiset

Rauha ei tule Afganistaniin ulkomaisena vientituotteena

Eduskunta keskusteli eilen valtioneuvoston Afganistan-selonteosta sekä Suomen osallistumisen lisäämisestä kriisinhallintaoperaatiossa. Kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Markus Mustajärven mielestä sotilasoperaatio Afganistanissa on epäonnistunut rauhan tuomisessa.

– Afganistanin tie rauhaan on pitkä ja kivinen eikä rauhaa voi jalkauttaa maahan ulkomaisena vientituotteena. Kehityksen pitää lähteä yhteiskunnan sisältä, Mustajärvi sanoi.

Maa, joka ei itse osallistu sotatoimiin, voi parhaiten edistää poliittisen dialogin käynnistymistä ja rauhanprosessia.

– Niin kauan kuin afgaaninuori liittyy muutamasta dollarista aseelliseen kapinallisryhmään, niin kauan kuin naisista osaa lukea vain viidennes tai niin kauan kuin maan tärkein vientituote on raakaoopiumi, toivoa paremmasta ei ole.

Mustajärven mielestä Suomen tulee hallitusti irtaantua Nato-johtoisesta sotilaallisesta operaatiosta Afganistanissa. Suomella olisi hänen mielestään enemmän annettavaa kehitysyhteistyössä ja siviilikriisinhallinnassa.

– Maa, joka ei itse osallistu sotatoimiin, voi parhaiten edistää poliittisen dialogin käynnistymistä ja rauhanprosessia. Suomalaisten sotilaitten määrän nostamista 40:stä 60:een ei voida perustella kansallisen suorituskyvyn kehittämisellä vaan se on poliittinen viesti operaation johtomaalle.

Suomi on maksanut Afganistanin operaatioista yli 800 miljoonaa euroa ja piikki on edelleen auki.

– Voi kysyä, olisiko summan voinut käyttää tehokkaammin. Sitä voisi pohtia myös puolustusministeri Niinistö säästökohteita etsiessään. Jos Yhdysvaltain 36 miljardin euron vuosittain maksama summa ei riitä, niin kuinka sitten Suomen panostus, Mustajärvi kysyi.

Kategoriat
Uutiset

Asevelvollisuus ja asevienti syyniin

Vasemmistoliitto julkaisi tänään oman ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelmansa. Puolue vaatii Suomen liittoutumattomuuden jatkamista ja irtautumista isäntämaasopimuksesta Naton kanssa, asevelvollisuuden tasa-arvoistamista, aseviennin lopettamista konfliktialueille sekä monipuolisempia ja laaja-alaisempia katsantokantoja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Perinteisiin sotilaallisiin uhkiin ja hybridisodankäyntiin varautuminen eivät ole puolueen mukaan riittävä vastaus niihin haasteisiin, jotka globaalin vakauden edistäminen edellyttää.

– Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen sekä tuloerojen ja eriarvoisuuden vähentäminen maailmanlaajuisesti ovat sotilasliittoja kestävämpiä keinoja lisätä turvallisuutta, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Vasemmiston tulevaisuuden kuva Suomelle on kansainvälisesti vastuullinen Suomi, joka harjoittaa itsenäistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja rakentaa ihmisten Eurooppaa ja maailmaa.

Asevelvollisuutta vasemmisto haluaa kehittää nykyajan tarpeiden mukaan lisäämällä valinnanvapautta ja tasa-arvoa valmiusvelvollisuusmallilla, joka kohtelee kaikkia sukupuolia tasapuolisesti.

Asevelvollisuuden lisäksi on tärkeää myös kiinnittää huomio sekä aseiden ostoon että myyntiin. Vasemmistoliitto vaatii, että Suomi ei käy asekauppaa sellaisten maiden kanssa, jotka ovat sodassa tai polkevat ihmisoikeuksia, kuten Saudi-Arabia, Turkki, Yhdistyneet Arabiemiraatit ja Israel.

– Suomen ase- ja sotatarvikevienti on liki kaksinkertaistunut vuosina 2002-2016. Samaan aikaan merkittävimmäksi vientialueeksi on noussut Lähi-itä. On täysin kestämätöntä, että pitkäaikaisia konflikteja ylläpidetään suomalaisilla asetarvikkeilla, Li Andersson toteaa.

Vasemmistoliitto ei halua sitoa puolustusmäärärahoja indeksiin, joka automaattisesti korottaisi menoja joka vuosi, vaan, että niiden mitoituksessa otetaan huomioon myös yhteiskunnan muut tarpeet kuten hyvinvointipalvelut.

Uhkakuvien korostamisen sijaan Suomi tarvitsee tulevaisuuden näkymiä paremmasta maasta ja maailmasta. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitää tunnistaa uhkakuvat, mutta samalla on pidettävä kirkkaana mielessä omat tavoitteet. Vasemmiston tulevaisuuden kuva Suomelle on kansainvälisesti vastuullinen Suomi, joka harjoittaa itsenäistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja rakentaa ihmisten Eurooppaa ja maailmaa.