Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Lukijoilta

Hietasaari kaipaa muutosta

Oulun Hietasaaren kaavaa on väännetty useamman vuoden ajan, asemakaavamuutosta on vastustettu luontoarvoilla, palstaviljelyllä, kulkuyhteyksillä, jne. Kaavan vastustaminen johtunee suurimmaksi osaksi suunnitelmissa olevasta huvipuistosta.

Kaupunki on teettänyt selvityksiä useammasta paikasta mihin huvipuisto voitaisiin sijoittaa Oulussa. Hietasaari on osoittautunut parhaaksi mahdolliseksi paikaksi kulkuyhteyksien ja majoitusmahdollisuuksien ansiosta. Lisääntynyt matkailijavirta tukisi myös alueen muita toimijoita, jäätelökauppiaita, ravintolayrittäjiä ja erilaisten vapaa-ajan aktiviteettien tarjoajia.

Majoitusalan toimijat ovat jo havahtuneet suunnitelmiin ja kaavoituksessa on huomioitu heidän tarpeet mahdollistamalla lisärakentaminen. Pohton suunnittelee uutta hotellirakennusta ja kylpylähotelli Eden on varautunut laajentamaan toimintaansa. Kaupungin omistama leirintäalue Nallikari on rakentanut alueelleen uusia mökkejä ja kehittää palvelujaan myös jatkossa.

Hietasaareen on helppo tulla Bertel Jungin tietä pitkin, majoittua alueelle ja siirtyä kevyen liikenteen väyliä pitkin vaikka keskustaan ruokailemaan. Liikenteellisesti ainoa ongelmakohta tällä hetkellä on Pitkänmöljäntien risteys, johon on suunniteltu kiertoliittymä. Kiertoliittymän on laskettu olevan riittävän tehokas kyseisessä kohteessa. Mikäli huvipuisto sijoitettaisiin toisaalle, olisi liikenteen kuormitus huomattavasti suurempi ihmisten siirtyessä autoilla majoituksesta huvialueelle ja takaisin.

Jalan tai pyöräillen liikkuvat matkailijat käyttävät alueella rahaa huomattavasti enemmän kuin autoillessaan. Alueen ravintolapalveluja käytetään hyväksi ja kohteessa viihdytään pidempään. Hietasaaren kehittäminen tuo alueelle tärkeitä investointeja, työpaikkoja, ja saattaa matkailijoiden lisääntyminen houkutella Toppilansaareen myös päivittäistavarakaupan ja muita palveluja.

Hietasaari on alueena aliarvostettu, metsittynyt saari jossa risteilee hevosten tekemiä polkuja. Ranta-alueella näkee jalankulkijoita lintutornien läheisyydessä ja nuotiopaikalla, varsinkin kevättalvella. Ranta-alueilla kuntalaisilla on edelleen mahdollisuus liikkua merenrannasta ja auringonlaskusta nauttien. Itse olen ilolla seurannut Kuusisaaren muuttumista metsittyneestä ryteiköstä tulevaisuuden kohtaamispaikaksi.

 

Markku Eilola-Jokivirta (vas)
Oulu