Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Uutiset

”Hailuodon pengertiepäätös on laiton”

Hallituksen budjettiesitykseensä sisällyttämä kiinteä liikenneyhteys Hailuodon ja mantereen välillä on laiton hanke, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri.

– Hailuodon pengertien mahdollistava merialueen kaava ei ole lainvoimainen, sillä siitä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Myöskään tiesuunnitteluprosessin olennainen osa, yleissuunnitelma, ei ole lainvoimainen, koska Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä on valitettu, luonnonsuojelupiiri sanoo tiedotteessaan.

Luonnonsuojelupiirin mukaan pengertietä koskeva merialueen osayleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen. Yhdistys vetoaa lain yhdeksänteen pykälään, jonka mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

– Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Kiinteän tieyhteyden vaikutuksia on keskitytty arvioimaan pengertien lähialueella ja Hailuodon itärannalla. Itse Hailuoto, johon liikenneyhteyden vaikutukset ovat epäilemättä suuret, on pääosin jätetty tarkastelujen ulkopuolelle.

Itse Hailuoto, johon liikenneyhteyden vaikutukset ovat epäilemättä suuret, on pääosin jätetty tarkastelujen ulkopuolelle.

Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri muistuttaa, että budjettiriihessä tehty päätös kiinteästä yhteydestä on perusteiltaan puhtaasti taloudellinen.

– Ympäristö sivuutetaan jälleen, vaikka pengertien rakentamisella olisi laajoja haitallisia vaikutuksia Hailuodon ja sitä ympäröivän merialueen luontoon, mutta myös Hailuodon paikallispalveluihin, mikä lyhytnäköisessä toiminnassa on jäänyt ympäristön lailla merkityksettömäksi.

 

Outo järjestys

Myös vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen suhtautuu kriittisesti pengertiehankkeen edistämiseen. Hän sanoo olevansa huolissaan saaristolaiskulttuurin säilymisestä Hailuodossa.

– Jos pengertie rakennetaan, on huolehdittava siitä, ettei Hailuodon valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö heikkene rakennuspaineiden takia sekä siitä, etteivät pengertierakenteet vahingoita luontoarvoja. Itse olisin pitänyt Hailuodon kevyenliikenteen väylän rakentamista tärkeämpänä, Sarkkinen sanoo.

– On outoa tehdä päätös hankkeesta ennen kuin kaavalla on lainvoima.

Hailuodon pengertie toteutetaan elinkaarimallilla. Hanke käynnistyy 2018.

Kategoriat
Uutiset

Hailuodon teatterifestivaali rantautuu Ouluun

Hailuodon teatterifestivaalin taiteelliset johtajat kirjailija-ohjaaja Juha Hurme, teatteriohjaaja Jouni Rissanen sekä lavastaja-kuvataiteilija Matti Rasi järjestävät festivaalin ympärillä kolme tapahtumaviikonloppua Oulun Pikisaaren Keltaisessa talossa ja Galleria Harmajassa.

Teatteriprojekti juhlistaa Suomen itsenäisyyden sadatta juhlavuotta esittämällä Hailuodon teatterifestivaalin tuotantoja kymmenen vuoden ajalta sekä joukon uusia ensi-iltoja. Esitykset ovat osa Suomi 100 -tapahtumia. Näytelmillä tuodaan esiin ja tutkitaan suomalaista identiteettiä ja olemusta kansan- ja luonnonkuvausten kautta.

Ensimmäinen tapahtumista on tulevana viikonloppuna teatteriviikonloppu Oulun Pikisaaressa. Tapahtumassa esitetään kirjailija Essi Kummun kauhunovelleihin perustuva ekoperheen arjesta kertova Hyvä akustinen nainen, yhden miehen rillumareimusikaali Puupää, Aleksis Kiven ihmisoikeustragedia Kullervo sekä yhteiskunnallista arvoasteikkoa tarkasteleva Kylän räätälin sosialistisesti katsasteleva iltakävely.

Varsinainen Hailuodon teatterifestivaali järjestetään 28.-30.7.2017.