Vasemmistoliiton Lapin piirihallitus vaatii lisää resursseja kuntien rakennusvalvontaan ja -neuvontaan. Tarkoituksena on saada monia julkisia rakennuksia riivaavat sisäilmaongelmat korjattua. Monet ongelmista johtuvat esim. Ilmanvaihdon puutteellisesta käytöstä ja muista inhimillisistä syistä, joihin juuri neuvonnalla ja valvonnalla voitaisiin puuttua.

(lisää…)

Vasemmistoliiton oululaisen puolueosaston Oulun VasemmistoPlus ry:n mielestä Oulussa on panostettava tulevaisuudessa enemmän julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseen. Esimerkiksi Jokirannan koulun ja OSEKK:n Kontinkankaan ja Haukiputaan yksikköjen sisäilmaongelmat ovat erittäin vakavia. Niihin on suhtauduttu opetuksen järjestäjien taholta vakavuudella ja ryhdytty toimenpiteisiin.

Puolueosaston mielestä Oulun olisi silti ryhdyttävä ennaltaehkäisemään sisäilmaongelmia entistä pontevammin ottamalla Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tavoitteeksi julkisen rakentamisen terveellisyys ja panostaa puurakentamiseen.

(lisää…)