Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Näkökulmat

Avohakkuut ja ilmastonmuutos

Kuvittele, että olet palomies. Saavuttuasi palopaikalle sinua kohtaa hirvittävä näky. Oma kotisi on palanut. Siinä missä joskus oli häikäisevä kartano, on enää vain hehkuva hiillos ja kivijalka. Myös naapuruston kaikki muut talot ovat palaneet. Ne ovat vielä karmeammassa kunnossa, eikä niistä ole edes kivijalkaa jäljellä.

Esimiehesi on vienyt lähiön asukkaat kauemmas ja kertoo, kuinka jokainen talo voidaan vielä pelastaa ja kuinka he voivat palata takaisin entistä ehompiin koteihinsa. Puheesta syntyy sellainen vaikutelma, että ollaan selvitty pintavaurioilla.

Kuvittele nyt, että maapallo on tuo lähiö, maailman maat ovat noita taloja ja ilmastonmuutos on tuo tulipalo. Koska sitä se on.

Suuressa ilmastohuijauksessa ei ole kyse siitä, etteikö ilmastonmuutos ole totta. Suuressa ilmastohuijauksessa on kyse siitä, ettei ilmastonmuutosta voi enää pysäyttää. Silti meitä vakuutellaan sammuttamaan jo palaneita taloja. Tekemään tekoja, jotka olisi pitänyt tehdä jo kaksikymmentä vuotta sitten. Se päivä, jolloin kaikki toivo kuoli, on jo mennyt.

Koska Suomi ei voi vaikuttaa muiden maiden päästöihin, eikä Suomen päästöillä yksin ole mitään merkitystä globaalisti, on syytä olettaa, ettei myöskään ainoastaan Suomen tekemisillä saavuteta mitään päästötavoitteita. Lisäksi maiden välinen yhteistyö on ollut viimeiset 30 vuotta tehotonta. On täysin pöljää olettaa, että siitä olisi nyt tullut tehokasta. Tämän vuoksi meidän ei pitäisi enää sammuttaa palanutta taloa. Meidän pitäisi katsoa mitä kivijalasta on jäljellä ja rakentaa siihen päälle uusi.

Tässä vaiheessa pitäisi käyttää jo sellaisia resursseja, jotka uusiutuvat ja joita meillä on luontaisesti. Esimerkiksi avohakkuiden määrää tulisi voimakkaasti kasvattaa, jotta kotimaisen puuteollisuuden määrä kasvaisi, sekä puusta valmistettavat innovaatiot lisääntyisivät. Typerintä mitä voimme nyt tehdä on kahlita itsemme puuhun ja tuomita tulevat sukupolvet kuolemaan.

Meidän pitäisi katsoa mitä kivijalasta on jäljellä ja rakentaa siihen päälle uusi.

Mikäli siirtyisimme avohakkuista poimintahakkuisiin, on metsien uudistuminen liian hidasta. Sirkkataimia varjostavat suuremmat puut hidastavat taimien kasvua, koska ne kilpailevat näiden kanssa valosta ja ravinteista.

Puusta voidaan valmistaa täysin hajoavia pakkausmateriaaleja, taloja ja energiaa. Käyttämällä enemmän puuta käytämme vähemmän muovia ja fossiilisia polttoaineita. Mutta ilmastonmuutoksen luomassa helvetissä ei ole enää tällaisia mahdollisuuksia luoda infrastruktuuria ja innovaatioita.

Pitää myös muistaa, että avohakkuilla syntyvien aukkojen tarkoitus ei ole koskaan jäädä aukoiksi, vaan ne pitää jo ihan lainkin mukaan uudistaa. Ja aukkoihin istutetut taimet kasvavat nopeammin kuin luontaisesti maahan syntyvät sirkkataimet. Menetelmä on siis tehokas luonnon uudistumisenkin kannalta. Mikäli jatkuva kasvatus syrjäyttäisi avohakkuut, tarkoittaisi tämä pahimmillaan sitä, että uudistamisvelvoitteen poistuessa poimintahakkuilla syntyvät pienaukot eivät enää uudistuisi. Jatkuvassa kasvatuksessa siis syntyy täysin vastaavanlaisia pieniä aukkoja kuin avohakkuulla. Niillä ei vain ole uudistamisvelvoitetta.

Kaikissa muissa pohjoisen vyöhykkeen maissa avohakkuita tehdään (Kanadassa, Ruotsissa ja Venäjällä). Ennen avohakkuiden demonisointia olisikin tarpeellista miettiä, miksi niitä ei ole yritetty kieltää missään muualla kuin Suomessa. On turha piiloutua sen väittämän taakse, että esimerkiksi nykyisellä kansalaisaloitteella oltaisiin kieltämässä avohakkuut ainoastaan valtion mailla. Valtio on maamme suurin metsänomistaja ja jo pelkästään pohjoisessa tämä kielto tarkoittaisi massatyöttömyyttä. Kansallisesti aloite tarkoittaisi tuontipuun määrän lisääntymistä. Tuontipuuta tuodaan jo nyt Venäjältä seitsemännumeroinen (miljoona) mottimäärä.

Pitää myös muistaa, että avohakkuilla syntyvien aukkojen tarkoitus ei ole koskaan jäädä aukoiksi, vaan ne pitää jo ihan lainkin mukaan uudistaa.

Vaikka talo on palanut kivijalkaa myöten, on siihen yhteisvoimin mahdollista rakentaa asuinkelpoinen rakennus. Sen jälleenrakentamisessa myös naapureiden apu on tarpeen.

Haasteen ei enää pitäisi olla kuinka estämme postapokalyptisen dystopian syntymisen. Haaste on siinä, kuinka elämme tuossa postapokalyptisessa dystopiassa. Se ei pyöri ilman puuta.

Kategoriat
Näkökulmat

Brysselin lampaat

EU ei ole onnistunut ilmastonmuutoksen torjunnassa. Eikä tule onnistumaan. Meille myydään Brysselistä ilmastonmuutospumpulia. Höpötellään kuinka ilmastonmuutos voidaan pysäyttää, jos Suomessa rajoitetaan hakkuita. No ei voida. Vaikka metsäpinta-ala on Suomessa suuri, on puuston määrä hehtaarilla pieni, verrataanpa sitä mihin tahansa maailman maahan hyvänsä.

Hakkuumääriä konkreettisempi kysymys onkin, kuinka saadaan enemmän kasvua. Vai koetaanko sillä olevan mitään merkitystä sidotaanko hiilidioksidia enemmän vai vähemmän? Hoitamattomissa metsissä kasvu pysähtyy. Eli mikäli harvennushakkuita ei tehdä, kasvu ihan oikeasti pysähtyy. Puu alkaa vapauttaa hiilidioksidia lahotessaan metsään, päinvastoin kun kasvaessaan.

Alueelliset innovaatiot johtavat todennäköisemmin tieteelliseen läpimurtoon kuin massatyöttömyys.

EU:n ilmastonmuutosjeesustelussa ei myöskään viitsitä kertoa, että me olemme jo tehneet jotain peruuttamatonta. Muutos on jo alkanut. Kyse ei enää ole ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä, vaan sen seurausten kanssa elämisestä. Jos totuus on niin epämiellyttävä, ettei sitä voi kertoa ihmisille jää käteen vain kaksi vaihtoehtoa. Voi valehdella tai tehdä sille todellisuudelle jotain.

Ilmastonmuutosjeesustelun toinen ääripää on se, kun todetaan kuinka ongelmaan voidaan ottaa kantaa vasta, kun se koskettaa meitä paikallisesti. Huudetaan, että Suomi kuntoon ensin! Kuitenkaan siinä vaiheessa, kun hirmumyrskyt pyyhkivät Pohjanmaan poikki ja maa nielee Pyhätunturin on myöhäistä tehdä mitään. Silloin on hyvä avata korkki ja nauttia kesästä.

Se mitä juuri nyt voidaan tehdä, on että suunnataan katseet siihen, kuinka resurssit jakautuisivat kansallisesti tasaisemmin. Pyritään siihen että työtä riittää kaikkialla Suomessa. Tämän työn tulee sellaista joka rakentuu alueellisesti ympäröivien vahvuuksien varaan. Sillä mikäli maapallon elinolosuhteet muuttuvat vuosi vuodelta huonommiksi, on tärkeämpää jakaa resursseja myös niille joilla mahdollisuuksia on ollut niukasti. Lisäksi puunhankinta-alueita kehittämällä puunkäyttö kehittyy, jolloin myös uusia alueellisia innovaatioita syntyy. Alueelliset innovaatiot johtavat todennäköisemmin tieteelliseen läpimurtoon kuin massatyöttömyys.

Yksityiskohdista ei kuitenkaan politiikassa paljon puhuta. Politiikasta onkin tullut viihteen muoto. Tosi-tv:n jatke, joka kilpailee teatterin, elokuvien ja spotifyn kanssa suosiosta. Jokainen parlamentaarikko pyrkii profiloitumaan kuin rocktähti – saamaan vielä yhden encoren ja uuden kierroksen politiikan colosseumilla ennen kuin totuuden leijona nielaisee hänet.

Kategoriat
Näkökulmat

Pääoma 2.0

Ei tarvitse olla verbaaliakrobatialtaan mikään Eino Leino pystyäkseen hallitsemaan tiedotusvälineissä käytävää keskustelua. Riittää, että kykenee leikkimielisesti viisastelemaan homoliitoista, maahanmuutosta, kerjäläisistä tai vaikka MM-jääkiekosta.

Seuraamalla aktiivisesti tiedotusvälineitä, syntyykin sellainen vaikutelma, että kaikki ongelmamme liittyisivät jotenkin edellämainittuihin. Mikään näistä aiheista ei ole kuitenkaan keskeinen, kun keskustellaan yhteiskunnan todellisista ongelmista. Siinä keskustelussa hyvinvoinnin ja resurssien epätasainen jakautuminen on keskiössä.

Talouden ei pitäisi koskaan olla itseisarvo. Talous on työkalu, väline jolla rakennetaan hyvinvointia. Sen ei koskaan pitäisi mennä toisinpäin. Hyvinvoinnilla ei koskaan pitäisi rakentaa talouskasvua.

Talouden itseisarvoon on kuitenkin helppo tarttua. Se suorastaan huumaa otteellaan. Ilmiö on verrattavissa siihen, mitä ihmiselle tapahtuu luettuaan Nietzscheä. Pää menee jumiin. Siinä missä nietzscheläinen pyrkii asettamaan itseään tunnetilojen ulkopuolelle, asettaa pula-ajan taloustieteilijä itsensä lukujen asemaan. Hän pyrkii tekemään luvuista mahdollisimman suuria. Hän unohtaa, ettei luvuilla itsessään tee mitään. Numeroista ei rakenneta teitä, niistä ei kasva puita, eikä niitä voi syödä.

Nykyinen tuotannon ja pääoman välinen ristiriita ei ole enää puhtaasti marxilainen. Nykyjärjestelmämme perustuu ajatukseen, että meidän on tehtävä työtä yhteiskunnan pystyssä pitämiseksi. Työstä saamme palkkaa, jolla saamme jotain hyötyä ylläpitämästämme yhteiskunnasta.

Yhteiskuntamme suojakilveksi on rakennettu ilmapiiri, jossa talous on itseisarvo ja työttömyys merkki laiskuudesta.

Kuitenkin suuri osa tämän työn synnyttämästä vauraudesta jakautuu epätasaisesti. Nykyisin tehdään töitä jo ihan konkreettisesti sellaisessa ympäristössä, jossa ei pääse ottamaan mitään hyötyä irti siitä yhteiskunnasta, jota ylläpitää. Esimerkiksi Namibian uraanikaivoksilla työskentelevät lapset eivät pääsääntöisesti pääse nauttimaan luomastaan hyvinvoinnista.

Työn tekeminen itsessään on melko uusi asia ihmiselle. Ennen teollistumisen aikaa ihmiset eivät nykymuodossaan tehneet töitä. Jos mietitään ihmistä lajina, niin nykyiset ihmiset tekevät enemmän töitä kuin koskaan olemassaolonsa aikana. Kuitenkin jos joku nykyisin mukisee työnteosta, häntä voidaan haukkua laiskaksi, vastuuttomaksi ja ahneeksi ja uhkailla työttömyydellä.

Yhteiskuntamme suojakilveksi on rakennettu ilmapiiri, jossa talous on itseisarvo ja työttömyys merkki laiskuudesta. Ongelma ei kuitenkaan ole työttömyys vaan köyhyys. Ongelma on vaurauden kasaantuminen hyvä veli-verkostoille. Pääoman tuotto yrityksille kasvaa nopeammin kuin valtion BKT, mistä seuraa eriarvoisuuden lisääntyminen. Ja valtion vaikutusvallan väheneminen.

Tarkoituksenani ei ole väittää etteikö tasa-arvoinen avioliittolaki, tai maahanmuutto olisi sellaiselle ihmiselle tärkeää, jota se ihan konkreettisesti koskettaa. Tarkoitukseni on nostaa esiin, kuinka ne asiat ovat sen yksilön ulkopuolella merkityksettömiä. Ei ole mitään järkeä syyllistää yksittäistä maahanmuuttajaa, homoa, tai heteroa siitä, että esimerkiksi entinen Suomen Posti maksaa veronsa Caymansaarille.

Onkin järjetöntä, että tällaisessa yhteiskunnassa profiloimme itseämme ja muita, niin voimakkaasti työn kautta. Työstä on tullut meille ainoastaan väline, jonka avulla hankimme tarvittavan määrän resursseja elämiseen. Työtä itsessään ei enää voida nähdä sellaisena, että se ylläpitäisi työntekijän yhteiskuntaa. Niinpä bussikuskinkaan ei pitäisi profiloida itseään ainoastaan bussikuskiksi. Hän saattaa omasta mielestään ennemmin olla vaikka rumpali tai runoilija.

Kategoriat
Näkökulmat

Kaappikristitty

Hävettää uskoa Jumalaan. Se ei ole onneksi vielä niin noloa kuin isänmaallisuus. Päiviräsäset eivät ole onnistuneet pilaamaan arvojaan yhtä hyvin kuin äärioikeisto.

Mutta mikä Jumalassa mättää? Miksi Jumalaa täytyy hävetä? Häpeä ei synny siitä, että ajattelisi omien arvojensa olevan typeriä. Häpeä syntyy siitä, kun ihminen pelkää, että pilkataan. Kun toiset eivät ymmärrä. En itsekään kovin avoimesti tuo esiin, että opiskelen teologiaa. Koska muuten niin suvaitsevaiset ihmiset eivät ihan aina suvaitse.

On helppoa pitää mitä tahansa uskonnollisia arvoja huuhaana. Tiedekeskeinen maailmamme on todistanut monet uskonnolliset väittämät vääriksi ja voidaan olettaa, että niin tapahtuu jatkossakin. Esimerkiksi maailma ei ole litteä, vaikka niin joskus luultiin. Toisaalta tieteellisten arvojen kehitys puoltaisi myös sitä, että uskonnolliset arvotkin voivat kehittyä.

Uskonto on eksistentialismia.

Mihin me sitten tarvitsemme uskontoja? Eikö jo John Lennon sanonut että, elämä olisi paljon helpompaa ilman niitä? Tämä ei kuitenkaan ole täysin totta. Meitä on aina vaivannut havaitsemamme todellisuuden ulkopuolella oleva maailma. Vastaukseksi ei ole koskaan kelvannut, ettei siellä ole mitään. Mikäli uskoisimme ettei vallitsevan tietoisuutemme ulkopuolella todella ole mitään, olisko Kolumbus lähtenyt ”Intiaan”, tai Juri Gagarin avaruuteen? Tai tuntisimmeko kvanttifysiikkaa? Uskonto on ikäänkuin tieteen jatke. Se pyrkii vastaamaan sellaisiin kysymyksiin, joihin tiede ei ainakaan vielä voi vastata ja ruokkii ihmisen luontaista uteliaisuutta. Sen ei aina ole tarkoituskaan olla oikeassa. Uskonto on eksistentialismia.

Yksinkertaisimmillaan uskonnoilla pyritään vastaamaan siihen mitä meille tapahtuu sen jälkeen kun me kuolemme. Tällaisen kysymyksen äärellä painiva ihminen ei kaipaa neurologista diagnoosia, vaan hengellistä tukea. Siksi meidän maailmassamme on imaameja, rabbeja ja pappeja. Ei ole merkitystä onko tukea kaipaava henkilö ateisti, kristitty, muslimi tai juutalainen. Kuolema käsitteenä on sellainen, että se varmasti vaivaa. Kuoleman lähestyessä psykiatriasta ei ole apua, koska kyseessä ei varsinaisesti ole mielenterveysongelma. Uskontoon törmää aina elämän rajatiloissa. Alussa ja lopussa.

Jokainen ihminen näkee ympäröivän maailmankaikkeuden eri tavoin. Joku on punavihersokea, eikä toinen kuule heinäsirkkojen siritystä. Nämä me hyväksymme. Miksemme voi sitten hyväksyä sitä, että uskomme eri tavalla Jumalaan? Kristittyjenkään ei pitäisi hirttäytyä Raamattuun, vaan omaksua Raamatun sisältämät arvot. Ihmisten pitäisi saada uskoa vaikka joulupukkiin, jos siltä tuntuu.

Kategoriat
Näkökulmat

Pohjolan jatkot

Elias Lönnrotin Kalevala oli vasta epilogi. Tarinan alku. Teoksen lopussa Loviatar, Pohjolan emäntä synnyttää yhdeksän poikaa ja Väinämöinenkin vannoo palaavansa. Vai oliko se sittenkään pelkkä satu?

Kun Kalevala päättyy Pohjolan emäntä asettaa rujon, ramman ja perisokean Pohjolan korkeimmille valtaistuimille. Rujon jakamaan käskyjä siitä suunnasta mistä tuuli milloinkin puhaltaa, ramman noitumaan toisia valtakuntia ja perisokean keräämään alamaisilta veroa. Veljekset langettavat kirouksiaan ja noituvat valtakunnassaan, aina taivaankannen repeytymiseen saakka. Taivaankannen repeytyminen on tuossa maailmankaikkeudessa toistuva teema. Se on tietyin aikavälein tapahtuva muutos, joka antaa maailmalle mahdollisuuden syntyä uudelleen.

Kategoriat
Näkökulmat

Punaista kultaa

Metsässä on paljon tekemätöntä työtä. Samanlaista tekemätöntä työtä on joka puolella. Esimerkiksi keittiössäni on likaisia astioita, jotka pitäisi tiskata. Myös minut vallannut näläntunne osoittaa, että jonkun pitäisi laittaa minulle ruokaa.

Mikäli en selviydy näistä omista työllisyyshaasteistani, kuolen nälkään. Myös metsät kuolevat, jos ne eivät selviydy omista haasteistaan. Töitä siis riittää, mutta kuka ne tekee? Metsät eivät kuitenkaan ole mikään mikropizza, jonka saa parissa minuutissa valmiiksi. Metsien ongelmaksi ei muodostu töiden vähäisyys, vaan se, että siellä olevasta työstä pitäisi maksaa palkkaa.

Kategoriat
Näkökulmat

Joulupukin uusi paja

Itä-Lapissa, noin neljäntoista tunnin ajomatkan päässä eduskuntatalolta, sijaitsee Suomen tunnetuin paikka. Savukoskella sijaitsee nimittäin Korvatunturi. Ja kaikkihan tietävät, että Suomen kuuluisin perhe on sieltä kotoisin. Tunturin rinnalla kalpenevat niin Turun tuomiokirkko, Mahlun maapallopatsas kuin Tuurin kyläkauppakin. Perhekin on kuuluisampi kuin Ehrnroothit, Snellmanit ja Muhammad Ali yhteensä. Menitpä vaikka Kiinaan tai Meksikoon, niin kaikki tuntevat Joulupukin perheen.

Itä-Lapin erämaassa vaeltaessaan tuntee itsensä pieneksi. Lapin laaja autiotupaverkosto takaa sen, että jo hieman kokeneempi vaeltaja voi mennä erämaahan yksin jopa kaamoksen aikaan. Muutamassa yössä ympäröivä maailma alkaa näyttää täysin erilaiselta. Erämaan todellisuus on jotain sanoinkuvaamatonta. Aika pysähtyy, eikä rinkkakaan enää muutaman etapin jälkeen juuri paina.

Itä-Lappi on myös mahdollisuus aidolle työväenliikkeelle. Kemijärvelle on tulossa etanolitehdas ja biojalostamo ja meillä on jo nyt Euroopan nopein saha. Nämä luovat tulevaisuudessa tuhansia työpaikkoja alueelle. Voisikin sanoa, että Itä-Lappiin on tulossa Joulupukin uusi paja, joka tulee jakamaan lahjojaan ympäri maailman.

Itä-Lapissa on myös tiivis yhdessä tekemisen henki. Se näkyy itsepäisyytenä, sisukkuutena ja periksiantamattomuutena. Vaikka kaikki suomalaiset eivät enää menisi läpi harmaan kiven, itälappilaiset menevät. Eivätkä edes siitä kohtaa mistä aita on matalin. Jos Itä-Lapin jättää poliittisessa päätöksenteossa selkänsä taa, sen kyllä löytää edestään. Itä-Lappia ei siis kannata unohtaa.

Kuntavaaleissa tämä tunnelin päässä näkyvä valo ei kuitenkaan lämmitä, jos vasemmistoliitto ei osaa kirkastaa sitä. Meidän ei pitäisi olla toistemme kimppuun käyvä petolauma, vaan yhteen hiileen puhaltava aito työväenliike. Vaikka meillä on monia erilaisia työkaluja, ovat perusarvomme samat. Emme varmasti ole kategorisesti kaikista asioista samaa mieltä, mutta arvopohjamme rakentuu samoille peruspilareille.

Itä-Lapissa on tiivis yhdessä tekemisen henki. Se näkyy itsepäisyytenä, sisukkuutena ja periksiantamattomuutena.

Kehotan jokaista kunnallisvaaliehdokasta kampanjoimaan reilusti omana itsenään. Uskaltakaa keskustella, myös sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät ihan aina ole teidän kanssanne samaa mieltä. Ei tarvitse nuoleskella tai kumarrella, mutta jos tietää olevansa oikeassa tulee se pystyä kertomaan myös niille jotka ovat väärässä. Erimielisiltä ihmisiltä saa usein erilaisia näkökulmia. Jos kaikki ihmiset olisivat teidän kanssanne samaa mieltä, he toistelisivat ainoastaan asioita, jotka te jo tiedätte.

Ketään ei myöskään pidä tuomita siksi, ettei hän ole tarpeeksi vasemmistolainen. Vasemmistolaiseksi ei synnytä, vasemmistolaiseksi kasvetaan. Annetaan siis jokaiselle mahdollisuus kasvaa.

Vasemmistoliiton täytyy hyväksyä se tosiasia, että meillä on liikkuvia äänestäjiä. Myös sellaisia jotka ovat joskus äänestäneet vaikkapa perussuomalaisia tai kokoomusta. Se on osoitus siitä, että demokratia toimii. Oman mielensä mukaan äänestävät ovat arjen sankareita. Heitä voidaan kutsua yhteiskuntamme kivijaloiksi. Äänestämättä jättäviä voidaan pitää perässäkävelenä karjana. Heitä voidaan kutsua vaikka lampaiksi.

Uskaltakaa olla erilaisia ja uskaltakaa olla omia itsejänne. Uskaltakaa jokainen olla oman elämänne lianderssoneja.

Kirjoittaja on metsätyömies ja kunnallisvaaliehdokas Kemijärveltä.